Magie a kouzla

MAGIE A KOUZLA EXISTUJÍ STAČÍ VĚŘIT

Stříbrná magie

Stříbrná magie, také Magie Měsíce je ta větev. století magie, která je přibližně ve středu mezi černou magií a bílou magií, tedy je neutrální vůči dobru a zlu - je to magie v prvotní formě, nemá pevně dané hranice morální správnosti či nesprávnosti toho kterého činu, není přesně specifikována. Na černou i bílou magii se dělí až poté, co ji mág použije ke konkrétnímu účelu.

Stříbrná magie údajně způsobuje jev zvaný lykantropie (přeměnu jedné životní formy do jiné, z pravidla z lidské bytosti do zvířecí), která se dějě právě za úplňku, kdy stříbrná magie měsíce má největší sílu a vyskytuje se v nejčistší formě.

Stříbrná magie má také vliv na magické schopnosti jinak nemagických předmětů. Amulety se dají „dobíjet“ v úplňkovém svitu, stejně tak některé rostliny a byliny, potřebné k magickým obřadům je doporučeno, ne-li přímo nařízeno utrhnout za úplňkové noci.

Bylo také zmiňováno spojení mezi vampýry a stříbrnou magií, leč tato domněnka není ničím podložena.

Tato větev magie je uměle vykonstruovaným New Age pojmem, který tradiční magie odmítá, neboť již Gérard Encausse zvaný Papus (významná osobnost francouzské okultní scény 19. století) odmítá dělení magie na černou a bílou

 
Nic odtud nekopírujte